Souhlas se zpracováním osobních údajů

Upozorňujeme, že souhlas musí být svobodný, konkrétní,

informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu nesmí být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, ne povinností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Uděluji tímto souhlas Rybářství Nechvátal, se sídlem v Horní Cerekvi, Březinova 330, IČ[u1] : 45033528 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo

 • Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel soutěže/objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu
 • S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje 394 03 Horní Cerekev, 
 • Březinova 330.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i
 • IT dodavatelé

 • Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování